Το Πειραμα / The Experiment - Das Experiment
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ξεκίνησε σαν ένα ‘παιχνίδι’ εις το όνομα της επιστήμης. Είκοσι άντρες. Δύο εβδομάδες. Με αντάλλαγμα δύο χιλιάδες δολάρια. Σκοπός, η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο περιβάλλον μιας φυλακής. Οκτώ άντρες γίνονται οι ‘φύλακες’ και οι υπόλοιποι δώδεκα παίρνουν τη θέση των κρατουμένων, μέσα σε πραγματικά κελιά. Οι τελευταίοι πρέπει να πειθαρχήσουν σε μια σειρά κανόνων και οι πρώτοι να επιβάλλουν την τάξη. Η αξιοπρέπεια και ο ανθρωπισμός χάνονται σταδιακά, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ‘πείραμα’ και την πραγματικότητα σβήνει και το τίμημα δεν είναι πια μια χρηματική αμοιβή, αλλά η επιβίωση του ισχυρότερου!

Δημοφιλέστερες